Varm Fastighet AB
Följ oss på Facebook
FAQ

Vilken typ av värmepump ska jag välja?

Valet av värmepump beror på vad du har för hustyp, vilken uppvärmning du har idag och vad du har för mål med din investering. Vi kan erbjuda kompletta energilösningar och även komplement till din befintliga uppvärmning. Vi arbetar med alla typer av värmepumpar; berg-/sjö-/ytjordvärme, luft/vatten, luft/luft och frånluftsvärmepumpar. Vi erbjuder även lösningar med pellets, solvärme och uppvärmning av pool.


Hur mycket kan jag spara?

Besparingspotentialen ser olika ut för alla fastigheter och energilösningar. Vi vill gärna räkna på just din fastighets besparingspotential! Hör gärna av dig till oss så kan vi hjälpa dig med val av värmepump och en besparingskalkyl.


Vilken värmepumpstillverkare ska jag välja?

Vi har valt att främst arbeta med NIBEs produkter, eftersom vår erfarenhet säger att de är driftsäkra, effektiva och användarvänliga. Det viktigaste för dig som kund är att du känner dig trygg med ditt val av värmepump. Vår rekommendation är att man alltid väljer ett etablerat märke med bra renommé, eftersom värmepumparna då är genomarbetade och driftsäkra. Titta gärna på våra länkar där du kan läsa mer om värmepumpar, märken och tekniken bakom dem.


Hur ska jag placera min luft/luft-värmepump?

Huvudregeln är att innerdelen ska placeras där det finns störst luftvolymer och där spridningen kan ske vidare ut i huset. Kan man placera innerdelen på en yttervägg minimerar man dragning av kanaler inomhus. Utedelen kan placeras i alla väderstreck och man kan också välja om man vill hänga den på ytterväggen eller använda ett markstativ. Utedelen skall ha fritt omkring sig för optimal lufttillförsel. Vi rekommenderar inte att man bygger in värmepumpen eller monterar skydd, eftersom detta försämrar verkningsgraden. De är byggda för att klara vårt nordiska klimat och far inte illa av snö och regn. Vi hjälper gärna till med råd om hur din luft/luft-värmepump bäst placeras!


Kan jag installera solvärme?

Solvärme är ett komplement till bergvärmeanläggninar och används främst till att värma varmvatten under sommarhalvåret, men även under övriga delar av året då förutsättningarna är gynnsamma. Detta gör att man avlastar värmepumpen vilket ökar livslängden, förutom att man nyttjar den renaste energikällan vi har - solen! Solvärme är utmärkt för att hjälpa till med pooluppvärmning på sommaren. Vi tittar gärna på om just din fastighet har förutsättningar för att kunna dra nytta av en solvärmeanläggning.


Hur ofta ska jag serva min värmepump?

Under värmepumpens första tre år är behovet av service normalt väldigt lågt. Därefter är det bra att göra en ordentlig genomgång för att se om några slitagedelar behöver bytas samt fylla köldbärarvätska och optimera köldmediekretsen. Fram till värmepumpens sjunde levnadsår räcker det med en service vartannat år, men därefter kan det vara klokt att göra genomgångar årligen. Service förlänger oftast livslängden avsevärt hos en värmepump, eftersom man hinner fånga upp problem innan de hinner orsaka skada. Dessa tumregler gäller för alla värmepumpsmodeller. Vi hjälper er gärna med att boka in ett servicebesök när det är dags!


Varför ska jag välja Varm Fastighet?

Vi på Varm Fastighet har lång erfarenhet av installation och service av värmepumpar. Vi har kommit i kontakt med de flesta märken och lösningar på marknaden under åren och har en gedigen erfarenhet av de valmöjligheter som finns idag. Detta gör att vi kan bistå, inte bara med installation av er värmepump, utan följa med under hela värmepumpens livslängd. Vi ser till helheten och hjälper till när ni ska välja vad som är bäst för er och ert hus.